Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Thập Giá - Bài thuyết giảng thứ ba

Lời thứ ba: "... Thưa Bà, đây là con Bà. Gioan, đấy là Mẹ con."

Switch mode views: