Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Thập Giá - Bài thuyết giảng thứ hai

Lời thứ nhì: "Quả thật, Ta bảo ngươi, hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng cùng Ta.."

Switch mode views: