Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Thập Giá - Bài thuyết giảng thứ nhất

 Lời thứ nhất: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm."

Switch mode views: