Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạ Lan tặng nhạc người Chiến sĩ Không Quân

 CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN 10:
Thân tặng người Chiến sĩ Không Quân
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Huyền Sử ca Một Người Mang Tên Quốc


Sáng tác: Phạm Duy

 

HUYỀN SỬ CA MỘT NGƯỜI MANG TÊN QUỐC

1. Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời
Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời
Đặt tên cho anh, anh là Quốc
Đặt tên cho anh, anh là nước
Đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nôi.

Rồi anh nâng cao Tổ quốc vào đời
Tuổi xanh vươn trong lửa máu ngụt trời
Việt Nam đang sôi, sôi lòng nước
Việt Nam nung sôi, sôi lòng Quốc
Việt Nam đang đòi tự do hạnh phúc giống nòi.

Anh Quốc ơi tuổi xuân như đóa hoa đời.
Nở trong mưa bão tơi bời
Vẫn còn tươi như nước Việt ơi
Anh Quốc ơi! Đàn chim chim quốc tung trời
Gọi nhau đem nắng soi đời
Có người vui nghĩ chuyện lâu dài.

2. Rồi anh trôi theo vận nước miệt mài
Việt Nam chia đôi mảnh đất lạc loài
Toàn dân thương đau đau lòng nước
Toàn dân thương đau đau lòng Quốc
Toàn dân ngậm ngùi vì tình sông núi lẻ loi.

Rồi anh nghe theo lời nói bồi hồi
Trời xanh bao la mở cánh cửa mời
Từ anh lên cao, anh là nắng
Là trăng hay sao, anh nhìn xuống
Nhìn nước non nhà đẹp tình như gấm như hoa.

Anh Quốc ơi, rồi anh chấp cánh thênh thang
Bình minh lên chiếm không gian
Đến hoàng hôn chan chứa tình thương
Anh Quốc ơi, gặp khi chinh chiến lâu dài
Người phi công giữa khung trời
Vẫn phải mang số phận con người.

3. Rồi anh đi theo đường đã vạch rồi
Đường chim không gian ủ ấp hình hài
Đời sinh ra ta ta là cát
Đời đưa ta đi ta về đất
Và anh đã về một chiều anh đã về quê.

Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao thương ôi rụng cánh đại bàng
Chiều nao anh đi anh về đất
Chiều nao anh đi anh về nước
Chiều nao huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian.

Anh Quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi
Từ nay trên cánh mây trôi
Có hồn anh trong cõi lòng tôi
Anh Quốc ơi, nghìn thu anh nhớ đến tôi
Thì xin cho thái dương soi
Nước Việt Nam sáng rọi muôn đời
Nước Việt Nam ngời sáng muôn đời.

Phạm Duy

 

Switch mode views: