Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài 1: Hành Hương Trong Hy Vọng (ĐGM. Nguyễn Khảm)

Để chúc mừng ngày nhậm chức Giám Mục Phụ Tá TGP Saigon của cha NGUYỄN KHẢM (ngày 15-11-2008), chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương xin gửi đến quý thính giả bài thuyết giảng thứ nhất "Hành Hương Trong Hy Vọng" của cha Nguyễn Khảm trong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon.

Đây là phần tài liệu riêng của Saigon Echo. Quý vị có thể tự do phổ biến, nhưng xin ghi rõ xuất xứ từ "Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương thuộc mạng lưới Saigon Echo".

 

Switch mode views: