Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạ Lan tặng nhạc các Chiến Sĩ Bộ Binh

CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN 1:

Thân tặng các anh Chiến Sĩ Bộ Binh
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Ca khúc Thúc Quân
Nhạc và lời: Văn Giảng
Ca sĩ: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Dồn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng
Đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo
Thây tan trong khói mây.
Tiến quân! Tiến quân theo!
Nơi chốn sa trường quân Nam hồn thúc oai vang đời

Việt Nam hận đời đời
Diệt quân Nguyên, quân lướt tới thây kề thây
Máu tuôn rơi ướt nẻo đường
Mây chập chùng đi đến đâu ?

Việt Nam hận đời đời
Diệt quân Nguyên, quân lướt tới thây kề thây
Máu tuôn rơi ướt nẻo đường
Mây chập chùng đi đến đâu ?

Nhìn trong hơi gió thoảng bóng quân Nam lướt đi
Thề cùng diệt tan giống tham tàn thúc quân vùng lên !
Nơi đây đất nước Nam biết bao đấng anh linh
Xương trắng xây thành cố tâm đền núi sông ơn nhà.
Switch mode views: