Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Về việc LM. Nguyễn Văn Lý bị CSVN bắt lại

Lời phát biểu của TS Trần An Bài nhân vụ LM Nguyễn Văn Lý bị CSVN bắt lại vào 2giờ30 chiều ngày 25-7-2011.

cha ly bi bat lai

Switch mode views: