Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HỎI THI VẤN ĐÁP

Thầy: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục?chat van tro

Trò: Dạ, Bộ Y Tế thì bán thuốc giả cho người nghèo, còn Bộ Giáo Dục

thì bán điểm giả cho người giàu ạ.

Thầy: Chuẩn.

 

Thầy: Hãy nêu sự khác biệt giữa bán dâm và bán nước?

Trò: Dạ, bán dâm là bán cái của mình có, bán nước là bán cái không

phải của mình, bán dâm có 99 phút còn bán nước là 99 năm ạ.

Thầy: Quá chuẩn.

 

Thầy: Em hiểu thế nào về câu: "Ý Đảng - Lòng dân"?

Trò: Dạ, muốn xem ý Đảng thì đọc báo nhân dân, còn muốn biết lòng dân

thì xem phây búc ạ.

Thầy: Cực chuẩn, không cần chỉnh.

Switch mode views: