Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáu Phần mười

Ðây là tiếng gõco luong tam
Tôi gõ cửa lương tâm loài người
Dĩ nhiên không phải những lương tâm đang ngủ.
Những lương tầm còn thức sáng ngời

Tôi sẽ nói gì với họ?
Không! Không cần, xin cứ đọc thơ tôi
Do hạn chế bởi ngôn từ thi sĩ
Tôi nói lên chưa được sáu phần mười

Switch mode views: