VIỆT NAM, NHỤC TỦI QÚA RỒI !!!

Nhục nào hơn thế này không ?
Buồn nào hơn hỡi con Rồng, cháu Tiên !!!
Con người Thượng Ðế dựng nên
Sao thành hàng hóa, bạc tiền bán mua ?
Ngày xưa, hỡi mẹ Âu Cơ
Sinh con, mẹ có thể ngờ hôm nay
Ðảng kia tàn ác một bày
Ðem dân đảng bán thế này, nhục không !
Vỉa hè Trung cộng, Mẹ trông
Ðảng đem gái Việt dựng phông rao hàng
Rao rằng thiếu nữ Việt Nam
Còn trinh, chỉ có sáu ngàn một cô !
Mại dô, giá rẻ, mại dô
Trẻ măng, gái đẹp thành hồ anh ơi
Chín mươi ngày giao hàng rồi
Mua về làm vợ, làm tôi, ngon lành
Cô nào trốn, sẽ đền nhanh
Mại dô, đừng sợ các anh mất tiền ...
Mẹ Âu Cơ, hỡi mẹ hiền
Có nghe tủi nhục phủ lên giống nòi !!!
Người thành hàng hóa than ơi
Vỉa hè, gái Việt bị người bán rao !
Ðọc tin thấy nghẹn thấy sầu
Muốn gào cho vỡ địa cầu ...Mẹ ơi !!!!
Việt Nam ! nhục tủi quá rồi ...
Ngồi yên nhìn đảng bán người thế sao ???
Ðứng lên giải đảng đi nào
Ðau này, nhục ấy... Ðồng bào, đứng lên !!!

Ngô Minh Hằng

Tin mới

Các tin khác