Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hãy vùng lên phá tung xiềng xích

Vùng đất Mẹ hôm nay đã mất
Con dân mau tỉnh giấc ngủ vùi

Mau đứng dậy thoát vòng nô lệ

Trung ương đảng
Là tập thể những tên hèn bán nước.
 

Toàn Dân Vùng Dậy

Vạn cổ tiền nhân gầy Đại Việt
Nghìn sau hậu thế giữ Tiên Long

Chí Thành Công Thánh

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không,
 Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.

Anh Hùng Hào Kiệt


Phiêu bồng ngã bối các tha hương
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường

Tiếng dân tôi

Chiều đi qua Cà Ná
Biển quê ta tôm, cá, mực… vẫn còn đây

Phải Xuống Đường Cả Nước

Phải vươn lên đọ sức với lao tù ?
Lời phục Quốc quyết xuống đường cả Nước !!!

Nói chuyện với người vớt cá


Những ngày vớt cá ở trên sông
Anh có buồn không, có tủi không?

Mẹ ơi !

Chống lũ giặc ngoại xâm.
Chúng con kêu gào Formosa cút hết

Trộm Long Tráo Phượng

Kim thiền thoát xác Bắc Kinh
Sinh Đặng Tiểu Bình Hồ tặc Chí Minh

Sài Gòn bây giờ

 Sài Gòn còn nhớ hay quên
Từng đêm ray rức cạnh bên đoạ đày

Từ ngày Bác vô đây - Ever since you came

Bài thơ đã làm bao người đọc xót xa cho Việt Nam !!

Mời đọc một bài thơ quá hay từ Việt Nam

Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,

Cảm Tạ Miền Nam

Một thi nhân Miền Bắc  ca ngợi Miền Nam (VNCH) ...
Xem Miền Nam là thiên Đàng.  Phan Huy

Thảm Họa Môi Trường (2)

    Cố Quốc hiểm nghèo, xe khúc quanh
    Ngoại bang xâm hại mãi tung hoành

Vùng Biển Độc

Mẹ ế vài thúng cá
Nhìn ghe cha xót xa

Vô Lương

  Một hôm, lũ chó sói,
  Do tranh ăn, cắn nhau.

Quê Hương Mình Đang Tan Da Rữa Thịt

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày qua
Cá nổi không còn, cá chìm thì vô khối

Huyết Thệ

Huyết thệ ngày về thăm Charlie
Lặng nhìn chốn cũ lệ sầu bi

Võ Nguyên Giáp

Nhẫn nhục để khỏi chết
Là thứ nhẫn nhục hèn.

Switch mode views: