Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Năm Tàn Tháng Tận

Chỉ vài tuần nưã là xong năm 2016mh-nam-tan-thang-tan
Thêm một tuổi đời chồng chất cao thêm
Thời gian như bóng câu qua cưả nhanh êm
Dĩ nhiên cũng khá nhiều thiên tai, nhân hoạ dẫy đầy khắp chốn !
Thế Giời có khi nào được yên bình như mặt nước hồ thu ? !
Càng ngày cường độ thảm cảnh càng tăng dần phát khiếp !
Thương cho những nơi bất hạnh hứng chịu nhiều tai ương
Thiên tai cũng lắm , Nhân hoạ khó lường
Các Siêu Cường Quốc, các hãng chế tạo vũ khí có khi nào ngừng sàn xuất ? !
Không lẽ chất đầy kho chờ thời gian rỉ sét hay sao ? !
Đó là nghịch lý cuả cuộc đời nghiệt ngã !!!
” Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần ” ( Như Nhiên)
Bất cứ kẻ nào bước vào con đường Đấu Tranh
Cũng phải đủ Cang Trường ,Dũng Lực, Quyết Đoán
Đôi lúc cũng đành chấp nhận Nhẫn Tâm Hy Sinh
Nếu vị Tướng đang nắm quyền Sinh Sát cuả ba quân
Phải đủ Can Đảm quyết định những trận đánh khốc liệt
Nếu quân địch bao vây quân ta đông gấp năm lần
Biết tình huống khó cưú giúp , giải vây
Thì cũng đành dùng phi cơ thả bom xoá sổ tất cả
Địch chết năm lần nhiều hơn, quân ta Hy Sinh một
Như vậy xem như thắng trận chiến khốc liệt , dù phải Hy Sinh
Vì lợi ích chung Quốc Gia, Dân Tộc cân phân
Còn nếu Nhân Từ thì vào Thiền Môn làm Tăng Sĩ
Nếu Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Lai Lạt Ma cảm hoá được các tên Độc Tài
Thì thế giới nào khác chi Thiên Đàng hạ giới ?
Âm-Dương, Thiện-Ác, Nhân-Quả, Ân-Oán ……….Cứ mãi vần xoay
Nhị Nguyên chi phối cõi trần gian đến ngày Tận Thế
Chỉ còn cách Duy Nhất tìm đến Tôn Giáo mà thôi
Ai có Duyên , Thấm Đạo lần hồi
Sẽ tìm được lối thoát, Tâm Linh khởi sắc thăng hoa, tươi thắm
Hành trang nhẹ nhổm một khi đến ngày từ giã cõi đời
Không còn Vương Vấn ,Lưu Luyến người ơi !
SỐNG  ĐỦ LÂU RỒI ……….Cõi tạm.
                       KIỀU PHONG (Toronto)

Switch mode views: