Đạo Đức Công Chi

  

    Hàng tôm sạp cá chợ búa liềm vựa rau sâu nái đảng vô liêmmh-chi-cong
    Tế Điên Yên Bái không còn chỗ Lao Cai tục tĩu vốn không hiềm
    Côn an không hiếm ngư tiềm Kê Gà đồ tể Đồng Chiêm tiều ẩn lâm
    Cát Bà lớn bé cái lầm Hoàng Sa Đảo Mắt thương thầm trộm Đồ Sơn
 
    Nội gia tuyệt đỉnh căm hờn bom Vươn súng Viết bôi trơn lề dân oan
    Đạo đức cống chi Tạ Bích Toan lò tôn Nữ Thị Ninh lăng loàn
    Sân banh quần ngựa Tòng Thị Phóng giang hồ lãng tử Trần Đại Quang
    Bầy đàn Hà Nội con hoang Trần Dân Tiên Lãng sang ngang tử cấm thành
  
    Chằn Bành Lệ Viện tàu nhanh Đinh La Thăng chậm uốn quanh Tập Cận Bình
    Tô Huy Rứa hứa Bắc Kinh Đinh Thế Huynh đệ làm tình Nguyễn Thị Doan
    Môi trường non nước nhiễm cường toan Formosa ngã vẫn chu toàn
    Quan ngại cây còn mềm mại nữa sẽ ngưng ngay cộng tác hò khoan
 
    Môi sinh nếp tẻ kết đoàn đô la gạo mốc niễng đầu đội Hồ Quang
    Chủ trương ác quán mãn doanh
    Long trời lở đất hắc khoành khoành=lỗ đen
    Nhà tranh=mái ngói tắt đèn nhân dân tệ dụng cũng quen Phạm Văn Đồng
     

Tin mới

Các tin khác