Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quan nhờn... Quan chuồn

            Những tưởng quan tham đã sạch trơnmh-quan-nhon-chuon
            Ai hay chúng vẫn sống nhơn nhơn
            Bao phen dọa nạt mà không sợ
            Mấy độ răn đe cũng chẳng chờn !
            Chúng lắm ô to che chắn gió
            Chúng nhiều mầu mỡ để bôi trơn
            Chỉ răn, chỉ dọa mà không đánh
            Chúng nó đã quen, chúng nó nhờn !

            Chúng nó đã quen , chúng nó nhờn
            Cứ vơ cứ vét đợi về vườn
            Chỗ "ngon" ngắn hạn tìm xơi tái
            Chỗ "ngọt" dài lâu kiếm cách luồn !
            Con cháu đặt ngồi nơi tốt tốt
            Anh em chọn đứng chỗ tơm tơm
            QUY TRÌNH đã có , thêm gia cố
            Đến tuổi là quan "hạ cánh"...chuồn !

            Đến tuổi là quan  "hạ cánh" chuồn
            Bao năm thành lệ , vẫn "suôn suôn"
            Đô la rủng rỉnh...mua nhà Mỹ
            Vàng thỏi dư dư...đúc tượng luôn
            Rảnh rỗi Tây Thiên cầu Phật độ
            Thảnh thơi Ka Cửu thắp tuần hương
            AN KHUNG NGƯU*...trữ chừng trăm hộp !
            HẠ THẢO ĐÔNG TRÙNG...tích một rương !

            Hạ thảo đông trùng ...tích một rương
            Để trừ bách bệnh , để cường dương
            Vài em bồ nhí...chưa tam thập !
            Mấy "ấm sứt vòi"...chửa tới trường !
            Chẳng ngại diệt ruồi và đả hổ
            Không lo trệch hướng với sai đường
            Trăm năm tính đủ... còn xa lắm
            Mấy cụ NGUYÊN , NGUYÊN đó , tấm gương !

    * An khung ngưu hoàng
                                                  

Switch mode views: