Thương Binh

        Viết cho người thương binhmh-nguoi-thuong-binh-VNCH
        Một mình, chỉ một mình
        Từ Bảy Lăm lặng-lẽ ,
        Nhìn kẻ thù xem khinh

        Sau cuộc đời chiến chinh
        Anh mất cả chữ tình
        Đời đau thương nghiệt-ngã
        “Cáo Già” chết, còn “tinh”…

        Ngày lê-la hè phố,
        Đêm lạnh-lùng nghĩa trang,
        Thắp hương từng ngôi mộ,
        Dọc ngang như xóm làng
        Tôi từng ví anh là thơ
        Người chiến-sĩ, tôi mơ suốt đời
        Tôi từng muốn được tiếp hơi
        Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn
        Để dân thôi những căm hờn
        Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng.

Tin mới

Các tin khác