Hữu Nghị

    Một với một thay camh-huu-nghi-vt
    Hai cu ba tùy má
    Bắt con cá sấu tía nấu canh chua
    Má VIỆT mất mùa cho CU BA lúa
    Có thằng giặc chúa múa gậy lân bang
    Ăn nói vô can thập lục tự vàng
    Chân bước hai hàng cận lân hữu nghị
    Khi CU BA nghỉ TẦU má ấm ức
    VIỆT NAM ngồi thức lệ đổ ròng ròng
    Cháu bác can ông đứng trông xác thối
    *
    Tứ tự thất kinh
    Địa linh nhân kiệt
    VIỆT NAM oanh liệt
    Tiêu diệt hiền tài
    Xuất khẩu lai rai
    Vài anh trí thức
    Mấy thằng đĩ đực
    Hảm hiếp văn nhân
    Nghệ thuật cong cần
    Đi theo lề phải
    *
    Đàn con ngậm ngải
    Vái cái thây ma
    Cách mạng bên NGA
    Chết bà tía má
    Đại đồng tơi tả
    Xô ngã bức tường
    BÁ LINH ô nhục
    *
    Cống sản lạc lõng cõng đám dân ngu
    Khu đen lạc đường thương vay khóc mướn
    Đóng vai tướng cướp hưởng sái miền nam
    Phương bắc không kham mượn hoa kính cụ
    *
    Chiến lợi phẩm tha hồ mà thụ hưởng
    Đồ SÀI GÒN , HÀ NỘI cưỡng thấy thương
    Miền nam gánh lúa lên đường
    Tỏ tình hữu nghị khoa trương hơn người
    Kiều bào hồng thiếp xin mời
    Về nguồn tự kỷ “meet” người xưng cha
                                        Tâm Thanh

Tin mới

Các tin khác