Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chí Thành Công Thánh

mh-anh-phan-chu-trinh

 

 

 

 

 

 

 至 誠 通 聖  (*)

世 事 迴 頭 已 一 空
江 山 無 淚 泣 英 雄
萬 家 奴 隸 強 權 下
八 股 文 章 睡 夢 中
長 此 百 年 甘 唾 罵
更 知 何 日 出 牢 籠
諸 君 未 必 無 心 血
試 向 斯 文 看 一 通
潘 珠 征

(*) Huyết thơ của Cụ Phan Chu Trinh , từ Côn đảo
gửi lén về cho các sĩ phu ở trong Nước (1910)

  Chí thành thông thánh

 Thế sự hồi đầu dĩ nhất không,
 Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.
 Vạn gia nô lệ cường quyền hạ,
 Bát cổ văn chương thuỵ mộng trung.
 Trường thử bách niên cam thoá mạ,
 Cánh tri hà nhật xuất lao lung?
 Chư quân vị tất vô tâm huyết,
 Thí hướng tư văn khán nhất thông.

                       Phan Chu Trinh

Bài dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, VA)

           Lời Rất Thành,
 Mong Thấu Tới Thần Thánh.
 
Ngẫm sự đời, âu một số không
Núi sông cạn lệ khóc anh hùng
Cường quyền thì hiếp dân nô lệ
Kẻ sĩ lại văn thơ viển vông
Suốt cả trăm năm đầy xỉ nhục
Bao giờ một sớm thoát xiềng gông
Lẽ đâu bạn chẳng người tâm huyết
Liệu đọc thơ này có cảm thông?

Switch mode views: