Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Anh Hùng Hào Kiệt

mh-phan-boi-châu

 

 

 

 

 

 

 

 

英   雄   豪   傑


Thơ:  Phan Bội Châu  (*)

英 雄 豪 傑

飄 蓬 我 輩 各 他 鄉
辛 苦 偏 君 分 外 嘗
性 命 幾 回 頻 死 地
鬚 眉 三 度 入 囹 堂
驚 人 事 業 天 陶 鑄
不 世 風 雲 帝 主 張
假 使 前 途 盡 夷 坦
英 雄 豪 傑 也 庸 常.

潘 佩 珠

     Anh Hùng Hào Kiệt

Phiêu bồng ngã bối các tha hương
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa   
Tu mi tam độ nhập linh đường
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú
Bất thế phong vân đế chủ trương
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt dã dung thường.

                                  Phan Bội Châu

(*) bài “Anh Hùng Hào Kiệt” trích trong tập “”Ngục Trung Thư”
Thơ của cụ Phan Bội Châu gửi cụ Phan Chu Trinh khi cả hai đang bị thực dân Pháp bắt tù đầy ngoài Côn đào.(1907-1911)

Bản Dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, VA)

    Anh Hùng Hào Kiệt
 
Bác với tôi phương trời lận đận
Riêng bác ôm thân phận đắng cay
Tử thần mấy độ ra tay
Gông cùm ba lượt tù đày oan khiên
Vì đại sự cao thiên thử thách
Bước phong vân đế thánh phò trì
Đường đời ví chẳng gian nguy (*)
Thì trang hào kiệt có gì hơn ai

(*) Còn dịch; Đường đời ví thử phẳng lì  

Switch mode views: