Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trộm Long Tráo Phượng

Kim thiền thoát xác Bắc Kinhmh-long-trao-phuong
Sinh Đặng Tiểu Bình Hồ tặc Chí Minh
Miền nam phỏng giái mậu binh
Tiến lên tá lả Trường Chinh mượn về
Võ Nguyên Giáp tướng bốn lề cầm quần phụ nữ nảo nề lương tâm
Điếc câm Lê Duẩn dâm thần
Thiên triều đạo dụ khẩu cầm đại du
Đá banh rủ Đặng Xuân Khu báo thù tố mẹ chỉn chu địa điền
Pắc Pó ló Trần Dân Tiên vì tiền bán rẻ “Phan Sào Bội Châu”
Chính mo Ái Quốc cầm đầu
Đi B bộ đội tồn lẩu mả nghi
Nồi ngồi trên cốc bốc gì dư hương bơ sữa Củ Chi ba càng
Ngày xưa thường trú trong hang nhờ Mậu Thân tết trình làng lục lâm
Trảm cây xanh thảo khấu tầm
Vàng tâm gỗ mỡ nhang trầm sến sao
Học theo sách độc hồng Mao trộm long tráo phượng máu đào Việt Nam

Switch mode views: