Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thảm Họa Môi Trường (2)

    Cố Quốc hiểm nghèo, xe khúc quanhmh-tham-họa-moi-truong
    Ngoại bang xâm hại mãi tung hoành
    Tây Nguyên Hán tặc khơi bùn đỏ
    Đông Hải Tàu phù chiếm đảo xanh
    Vũng Áng ngư dân cam khốn khổ
    Miền Tây nông nghiệp cũng tan tành
    Cằm quyền nhu nhược im thin thít
    Tàu Cộng ngông nghênh chúng lộng hành

    Rừng tươm vàng lá rưng rưng
    Lá rơi lã chã bâng khuâng chiều buồn
    Hết rừng cạn giống chim muông
    Hết rừng dân núi cạn nguồn mưu sinh
    Hoang cầm im tiếng hót
    Hoang thú bặt lời ca
    Thần chết đến bên nhà
    Tây Nguyên bùn đỏ diệt rừng xanh
    Sơn nữ ngùi trông lệ chảy quanh
    Ngưỡng vọng trời cao hằng cứu khổ
    Dưới trăng tay chấp khấn lòng thành

    Đông Hải biển xanh đang  mất dần
    Ngư trường thu hẹp khổ ngư dân
    Giết người cướp lưới quân " tàu lạ "
    Việt Cộng làm ngơ chẳng nói năng

    Vũng Áng tập đoàn Formosa
    Nước đen độc chất thải hằng hà
    Muôn trùng cá chết ven bờ biển
    Bó gối ngư dân ngồi khóc oà
    Formosa giết biển miền Trung
    Thảm hoạ xưa nay thật hãi hùng
    Giết cá, giết chim, rừng ngập mặn
    San hô, rong, tảo... số phần chung

    Thượng nguồn Sông Cửu Long
    Tàu Cộng đã ngăn dòng
    Miền Tây khô cỏ cháy
    Nước mặn tràn vô đồng
    Sông Cửu cạn dòng cá thở than
    Chim xanh ngưng hót, lúa hoe vàng
    Nông dân đau xót trông vườn tược
    Hoa kiểng điêu tàn bươm bướm tan

    Thức ăn độc chất của Tàu Man
    Nhập lậu bán buôn cuối nẻo đàng
    Lắm bịnh ngặt nghèo gieo hoạn nạn
    Ung thư, sốt huyết... suốt dân gian

    Thảm Hoạ Môi Trường lan khắp cả
    Giết dần nguồn sống của dân ta
    Cá, tôm, gạo, trái... đều suy kiệt
    Lao động nước người quá xót xa...!!
    Trai đi làm mướn, gái ôsin   
    Làm vợ cả nhà nghe hãi kinh
    Thân phận nữ nhi đầy nghiệt ngã
    Cánh bèo giữa biển sóng linh đinh...!!

    Đạo đức suy đồi cũng thảm thê
    Lễ nghi phong hoá lắm ê chề
    Con người hung dữ nhiều như rác
    Cảnh sát, công an... rất ghớm ghê

    Sông Núi: chim côi trong bão táp
    Giống Nòi: chiếc lá giữa phong ba
    Mau mau đoàn kết toàn dân Việt
    Giữ vững non sông, chính giữ nhà

    Ngoảnh nhìn nước cũ long đong
    Một trăm năm nữa còn không giống nòi... ??
    Gương Tây Tạng đang coi tàn phá
    Bị Tàu Man đồng hoá hắt hiu
    Phá Chùa, mỹ tục triệt tiêu
    Đưa dân Hán đến... nhiều, thật nhiều... xâm lăng

                                           

Switch mode views: