Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em

mh-cong-dang-deu1

 

 

 

       Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em
    Bẩn hơn cả “đít” thằng Formosa mang chất độc
    Làm cho cá và biển quê mình phải chết
    Tội Đảng lần này trời đất chẳng dung tha...

    Những chiếc bánh trưng em kể đã xa xưa
    Như chuyện cọc sóng Bạch Đằng
                    cha ông ta đánh tan giặc Nguyên cũng cũ
    Đảng cộng sản bây giờ phản nước, buôn chế độ
    Lũ quan tham Chính phủ thời nay toàn đứa hại giống nòi

    Em thương dân bốn nghìn năm
    “Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1)
    Thì đến trí thức, văn sĩ giờ
                                    phần lớn uốn lưng sống nhục
    Nhà báo như những con chó mực... (2)
    Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội,
                                   Làm tay sai cho bọn Việt Gian

    Đảng cộng sản Việt Nam mình kinh tởm quá, phải không em
    Cái “chủ nghĩa xã hội” thối tha
    Hàng nghìn tượng đài Lê Nin
                                   ở thế giới và bị chính dân Nga đạp đổ
    Kể làm gì Việt Nam mình dựng tượng đài nghìn tỷ
    Giành cho ông Hồ một phần,
                                  chúng chia nhau đục khoét đấy, em ơi!

mh-cong-dang-deu2

 

 

 

 

 

    Em nói “sinh mạng con người chỉ như cái móng tay” thôi
    Thế mà chúng lại rêu rao
                          “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, em ạ!
    Quốc Hội toàn những ông bà nghị gật đầu
    Để chiếm đất và vét vơ của nả…
    Kẻ tìm đường chạy ra nước ngoài
    Đứa về hưu hạ cánh an toàn
                         sau khi đã hút kiệt máu xương dân…

    Anh cũng không biết Việt Nam mình rồi sẽ đi về đâu? như em
    Nhưng anh biết chắc chắn một điều
    Dân mình phải vùng lên đấu tranh
                                       để giành quyền tự do, dân chủ
    Đánh cho chính thể Đảng cộng sản độc tài này phải đổ
    Lôi lũ quan hại giống nòi kia ra trước vành công lý nước nhà

    Đảng cộng sản Việt Nam mình đáng phỉ nhổ quá, hỡi em xa!
    Anh chỉ phát triển bài thơ em cho thêm sâu, thêm rộng
    Để gửi cho thế giới yêu chuộng hoà bình
                                                              và gửi cả trời xanh
    Nỗi đau dân tộc này không biết đến bao năm…

                                               Phạm Ngọc Thái
                                               Hà Nội, tháng 7-2016
    (1)  Thơ của Trần Thị Lam
    (2)  Nguyễn Như Phong, một nhà báo của Đảng cộng sản đã phát biểu: “Chó khôn nhờ chủ - nghĩa là nhờ sự dậy dỗ của Đảng – Nhà báo là phải như những con chó!”

Switch mode views: