Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Huyết Thệ

mh-huyet-the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyết thệ ngày về thăm Charlie
Lặng nhìn chốn cũ lệ sầu bi
Mùa Hè Đỏ Lửa năm xưa đó
Song Kiếm chào buồn tiễn anh đi
Bốn mươi bốn năm đau ký ức
Rừng xanh mối hận vẫn khắc ghi
Đàn em Song Kiếm nay về bến
Chiếm lại giang sơn thượng Quốc Kỳ
                      Hoàng Nhật Thơ

Switch mode views: