Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đãi Chầu Champagne

Hôm em tắm nắng ngoài nhà
Sao anh nói mặt trời già thui đen
Thì ra anh vẫn rình xem
Coi em phơi nắng ngắm em đấy à!

   co my nhan

 

 

 

 

 

 


Nghe em hờn trách mắng ta
Cậy quyền lối xóm cậy là tình nhân
Nên khen em đẹp trắng ngần
Ta mê chiêm ngưỡng từ chân lên đầu
Em cười nheo mắt bồ câu
Nói rằng đến tối đãi chầu champagne.

Switch mode views: