Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đọa Đày Anh Chơi

  Tiệc xong em giả say mèm
  Thôi đành phải cõng đưa em về nhà
  Mê điên lắm đó nhưng mà
  Bỏ em xuống nệm rồi ra khỏi phòng

 co em say
 

 

 

 

 

 
  Nhẹ hôn vầng trán em xong
  Vội vàng đến nỗi quên không tắt đèn
  Sợ rằng cơn sóng tình lên
  Không còn giữ được tới đêm đầu này
  Em nói rằng đã vờ say
  Để em được cõng, đọa đày anh chơi.

Switch mode views: