Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giữ Giống

   Tưởng đâu em đã cấm
   Không cho chạm vào em
   Sợ trong lúc nhá nhem
   Virus vào xâm lấn!

   Em xua tay hờn giận
   Nói giờ này đến thăm
   Mặt nạ che tới cằm
   Trông như thằng ăn cướp!

   noi tham

 

 

 

 

 

 

   Khẩu trang nào ngăn được
   Virus tựa âm binh
   Hôn làn môi xinh xinh
   Em nỡ nào ngăn chặn!

   Em bảo nên tắm nắng
   Buồng phổi tốt hơn nhiều
   Tim mạnh mẽ bao nhiêu
   Tình ta càng bay bổng!

   Ngày cày như trâu mộng
   Tan sở tắm nắng chiều
   Nhớ lời dặn người yêu
   Tắm nắng nhiều giữ giống.

Switch mode views: