Ngày Mưa Ngày Nắng

   Con vi trùng nhảy tọt
   Ra khỏi lò Wuhan
   Tưởng như Đông chưa tàn
   Chim trời không muốn hót!

   Ngày cuối tuần lịm ngọt
   Mặt trời trốn sau mây
   Tha hồ mưa bụi bay
   Em nhắn tin hãy đợi!

biet nau

 

 

 

 

 

 

 

   Trời mưa em cũng tới
   Em nấu phở tại nhà
   Khỏi phải đi tiệm xa
   Ăn tại gia mới sướng!

   Phở ngon không thể tưởng
   Làm tình yêu thăng hoa
   Luyến quyện hương đàn bà
   Không muốn ra khỏi cửa!

   Vui sướng nào hơn nữa
   Nếu có em trong đời
   Ngày mưa tình lên ngôi
   Ngày nắng tình lãng mạn.

Tin mới

Các tin khác