Tắm Nắng

     Ở đây Bang Texas
     Quê hương của mặt trời
     Thừa nắng nóng khắp nơi
     Tắm nắng trừ Virus!

     Ba tuần ngưng công việc
     Ở nhà tắm nắng thôi
     Diệt vi trùng gớm ghiếc
     Xa em trọn ba tuần!

boc bach voi nhau

 

 

 

 

 

     Sáng nay mới đến thăm
     Thấy em nằm tĩnh lặng
     Thoát y ngoài tắm nắng
     Trước hiên nhà hướng đông!

     Em mời vào nhà trong
     Bảo đừng nhìn em nữa
     Anh nhìn em thốc lửa
     Làm người em nóng ran!

     Nắng nóng đã lan tràn
     Ùa cả vào phòng khách
     Hai đứa ngồi bọc bạch
     Tắm nắng ngay trong nhà.

Tin mới

Các tin khác