Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tắm Nắng Trong Phòng

   Vẫn đến thăm hàng tuần
   Nếu không em hờn giận
   Sợ rằng em sẽ cấm
   Không còn được dung dăng!

   Sáng Thứ Bảy tới thăm
   Thấy em nằm tĩnh lặng
   Thoát y ngoài tắm nắng
   Trước hiên nhà hướng đông!

   can co nhau

 

 

 

   Em mời vào nhà trong
   Bảo đừng nhìn em nữa
   Anh nhìn em thốc lửa
   Làm người em nóng ran!

   Nắng nóng đã lan tràn
   Ùa cả vào phòng khách
   Hai đứa ngồi bọc bạch
   Tắm nắng ngay trong phòng!

   Quê hương mặt trời hồng
   Texas thừa nóng bức
   Làm tình yêu hừng hực
   Càng yêu nhau nhiệt cuồng.

Switch mode views: