Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Không Phai Nhàu

     Đến thăm, còn giận lẫy
     Không chào hỏi một lời
     Còn dọa nếm làn môi
     Virus nhiều lắm đấy!

     Trao nụ hôn lửa dậy
     Thay cho một món quà
     Cảm cúm mét xanh da
     Còn cợt đùa khiêu khích!

bi mat

 

 

 

 

 

 

 

     Giả sử em lây dịch
     Nhiễm vi trùng Tầu ô
     Cũng không hãi xuống mồ
     Mà xa em biền biệt!

     Trên đời ai cũng biết
     Sự sống Trời ban cho
     Thân xác là bụi tro
     Sẽ trở về lòng đất!

     Có phải tình đẹp nhất
     Là tình không phai nhàu
     Không giấu giếm gì nhau
     Có nhau khi bệnh tật?

Switch mode views: