Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Chúa Bao La

anh holy

 

 

 

 

Tôn vinh Đức Chúa Cha
Dựng đất trời hoàn hảo
Cho muôn loài thụ tạo
Được sinh sống an hòa!

Chúc tụng Đấng Cứu Chuộc
Đã đổ hết máu mình
Xóa tội lỗi nhân sinh
Trọn lời Ngài giao ước!

Ngợi khen Thần Khí Chúa
Là ánh sáng chiếu soi
Là sự sống tuyệt vời
Cho muôn loài nương tựa!

Tình Chúa bao la quá
Chúa yêu thương con nhiều
Chết cho người Chúa yêu
Con lấy gì báo đáp.

Switch mode views: