Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người Toan Làm Coup D' état

Tranh giành chiếc ghế Bạch Cung
Bao ngày đàn hặc chuyển rung đất trời
Truyền thông kèn trống liên hồi
Ngợi ca cánh tả tinh khôi mưu đồ

bieu tuong

 

 

 

 

 


Bà chủ Hạ Viện hàm hồ
Lừa ham thế giới vĩ mô đại đồng
Tìm nhiều nhân chứng viển vông
Bị Voi mạnh bóp vòi rồng te tua
Chủ chăn lớn của đàn lừa
Vẫn còn nuối tiếc ngôi vua sơn hà
Cảo thơm Trump đọc thiết tha
Người toan làm coup d’ état hết hồn
Virus Vũ Hán xổng chuồng
Chủ lừa bôi bẩn voi khôn đương thời

 

Switch mode views: