Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Xuân

     Tết vào ngày Thứ Bảy
     Nếu như trời không mưa
     Hai đứa mình dậy trưa
     Đi Chợ Xuân hết sẩy!

day men
 

 

 

 

 

 

 

     Tết trùng ngày Thứ Bảy
     Nếu gió rét mưa dầm
     chớ trách trời đang tâm
     Ở nhà ăn Tết vậy!

     Ngày Xuân vui biết mấy
     Chúa Nhật lễ nhà thờ
     Hai ngày đẹp như mơ
     Ơi Mùa Xuân tuyệt diệu!

     Em muôn phần yểu điệu
     Y như thưở ban đầu
     Anh yêu em dài lâu
     Thấy hai ngày vẫn thiếu!

     Điều mà em đã hiểu
     Trước khi làm cô dâu
     Anh yêu em đậm sâu
     Có cỏ hoa làm chứng.

Switch mode views: