Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Xuân

  Tết vào ngày Thứ Bảy
  Nếu như trời không mưa
  Hai đứa mình dậy trưa
  Đi Chợ Xuân hết sẩy!

  choi tet
 

 

 

 

 

 

 

  Tết trùng ngày Thứ Bảy
  Nếu gió rét mưa dầm
  chớ trách trời đang tâm
  Ở nhà ăn Tết vậy!

  Ngày Xuân vui biết mấy
  Chúa Nhật lễ nhà thờ
  Hai ngày đẹp như mơ
  Ơi Mùa Xuân tuyệt diệu!

  Em muôn phần yểu điệu
  Y như thưở ban đầu
  Anh yêu em dài lâu
  Thấy hai ngày vẫn thiếu!

  Điều mà em đã hiểu
  Trước khi làm cô dâu
  Anh yêu em đậm sâu
  Cỏ hoa kia làm chứng.

Switch mode views: