Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

anh me hcgiup

 

 

 

 

 

 

 


Ngày ấy chúng con đi
Bằng chiếc thuyền nhỏ bé
Mang theo linh ảnh Mẹ
Cậy Mẹ được an lành!

Lênh đênh vượt biển xanh
Tinh thần không suy sụp
Nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tới bến bờ bình yên!

Gặp cướp chặn đầu thuyền
Chúng soát tìm vàng bạc
Chỉ thấy người đói khát
Chúng cho nước cầm hơi!

Linh ảnh Mẹ tuyệt vời
Cảm hóa quân cướp biển
Che mắt phường đê tiện
Công an Cộng biên phòng!

Trên đất khách long đong
Giữ gìn linh ảnh Mẹ
Ốm đau hay mạnh khỏe
Trông cậy Mẹ mà thôi

Mẹ là Mẹ Ngôi Lời
Muôn muôn đời muôn thuở
Mẹ kính thờ Thiên Chúa
Mẹ yêu thương loài người!

Nhớ ơn Mẹ đời đời
Làm kiếp người dương thế
Chúng con cảm ơn Mẹ
Luôn phù trì chúng con.

      Nguyễn Mộng Hải 
      Nguyễn Tuyết Hạnh

Switch mode views: