Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chống Trump

mh co hoa tt

 

 

 

 

 

 

  Màn đầu thương chiến của Trump
  Ông đâm lút cán dao găm vào Bình
  Xã hội Chủ Nghĩa khiếp kinh
  Dân Chủ thấy sợ dứt tình ông chăng!
  Đảng nhiều nhân vật tiếng tăm
  Người chống tỵ nạn Việt Nam năm nào
  Bao năm tọa thị đại trào
  Khát khao Vương vị tuyệt cao nhảy vào!
  Người theo phản chiến nhao nhao
  Marine d’eau douce lên ào Nghị Viên
  Giờ đây ân hận ngồi thiền
  Nhiều năm hầu hạ “Chủ Quyền Bạch Cung”
  Mỹ nhân cấp tiến đang sung
  Giao hoan Cánh Tả gian hùng chống Trump.

Switch mode views: