Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sợi Tóc Em

con chim

 

 

 

 

 

 

 

Sợi tóc em, buông rơi trên thảm cỏ,
Có con chim nhỏ, sà tới tha đi.
Nó luồn vào trong khóm lá tường vi,
Đan cái tổ nhỏ, tiện nghi xinh xắn!

Sợi tóc em, thành chỉ tơ chắc chắn,
Đính vòng tròn những cánh lá vào nhau.
Con chim trống, dùng cái mỏ để khâu,
Trời dạy nó, xây lâu đài tình ái!

Rồi trong tổ ấm êm, con chim mái,
Đẻ trứng, ấp đàn chim bé xinh xinh...
Sợi tóc em rơi, chẳng phải vô tình,
Mà thụ ứng, bởi chương trình Thượng Đế!

 con gai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em yêu ơi! Sợi tóc xưa cũng thế!
Tại vì đâu? vương vít bám vai anh!
Sợi tóc của em, hóa sợi tơ lành,
Cột chặt chúng mình, vào nhau mãi mãi!

Chẳng phải vô minh, mà sinh tình ái,
Nguyệt Lão làm mối lái, đấy em ơi!
Ta bước đi trên mầu nhiệm đường đời,
Sợi tóc em rơi, cũng Trời sắp đặt!

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia
          Địa chỉ điện thư của tác giả:
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: