Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dục ơi...

Dục ơi...

Dục ơi bố lại lạy mày
Cứ yên một tí lại bày trò ra
Thí điểm tiếng Trung tiếng Nga
Mất công tốn kém để mà làm chi!

Dục ơi Dục bớt ngu đi
Tiếng Anh đã dạy ra gì đâu con
Học sinh vất vả héo hon
Giáo trình quá nặng đâu còn lúc chơi!

Tiếng Trung đồng hóa bao đời
Nhưng tự nó chết ở thời của ta
Ngày xưa thần tượng thằng Nga
Bám váy chính trị để mà học thôi!

Dục ơi Dục bớt dở hơi
Tiếng Anh phát triển ở thời này đây
Dân ta thích học phương Tây
Chứ thằng Tầu ấy nó đầy xấu xa!

Đứa nào thích học Tầu, Nga
Để nó tự túc đi ra học ngoài
Chắc là chẳng có mấy ai
Muốn con muốn cháu lạc loài Dục ơi!

Thí điểm cải cách nhiều rồi
Mà còn cải mãi đến đời nào yên!
Thêm môn là tốn thêm tiền
Giáo trình sách vở thêm phiền Dục ơi!

Switch mode views: