Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các Tiểu Bang Giàu Nhất Mỹ: Maryland, Hawaii, Alaska, N.J.

Các Tiểu Bang Giàu Nhất Mỹ:
Maryland, Hawaii, Alaska, N.J.

WASHINGTON -- Những tiểu bang nào giàu nhất, và nghèo nhất Hoa Kỳ?

Theo thông kê của trang 24/7 Wall St., lương trung bình hộ cư dân tiểu bang Maryland cao nhất Hoa Kỳ, gần gấp đôi lương trung bình ở Mississippi, tiểu bang nghèo nhất nước.

Thống kê dựa vào lương trung bình các gia đình trong năm 2015.

Giàu nhất là các hộ dân ở các tiểu bang:

1. Maryland: $75,847
2. Hawaii: $73,486
3. Alaska: $73,355
4. New Jersey: $72,222
5. Connecticut: $71,346
Nghèo nhất là các hộ dân ở các tiểu bang:
1. Mississippi: $40,593
2. Arkansas: $41,995
3. West Virginia: $42,019
4. Alabama: $44,765
5. Kentucky: $45,215.

Switch mode views: