Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

10 Thành Phố Ở Mỹ Kém An Toàn Nhất Cho Phụ Nữ

10 Thành Phố Ở Mỹ
Kém An Toàn Nhất Cho Phụ Nữ

Phụ nữ khi đi ra ngoài phố tại Miami hay Houston thì nên rất cẩn thận. Cả hai thành phố này đều nằm trong các thành phố ít an toàn nhất cho phụ nữ dựa trên 31 yếu tố, gồm tội phạm, các chính sách tại sở làm, phụ nữ trong môi trường chính trị địa phương và lực lượng cảnh sát, và chăm sóc sức khỏe, cũng như giáo dục và sự giàu có, “cho thấy sự uyển chuyển và khả năng tránh của phụ nữ – hay tự thoát khỏi – từ những hoàn cảnh nguy hiểm tiềm tàng,” theo phúc trình của trang mạng ValuePenguin.com cho biết.

Thành phố Thousand Oaks của tiểu bang California là nơi an toàn nhất. Sau đây là 10 thành phố ít an toàn nhất tại Mỹ:

1- Miami, Fla.
2- Houston, Texas
3- Tulsa, Okla.
4- Shreveport, La.
5- Amarillo, Texas
6- Wichita, Kan.
7- Beaumont, Texas
8- Lubbock, Texas
9- Memphis, Tenn.
10- Oklahoma City, Okla.

Switch mode views: