Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Di sản thành nhà hàng

Di sản thành nhà hàng

Hồ Động Tiên và Hang Trống thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long biến thành nhà hàng, liên tục tổ chức tiệc tùng linh đình. Là những hang động nằm trong danh mục bảo tồn nhưng lãnh đạo Ban Quản lý Di sản này cũng coi việc đó là điều bình thường... Ở VN, vì đồng tiền người ta có thể bất chấp tất cả. Di sản thế giới chẳng là gì cả.

Di-san-di-kiem-tien

Switch mode views: