Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những cái nhất

Những cái nhất

Ở Việt Nam mình bây giờ,
1. Cái gì chậm nhất?
- Mạng 3G.
2. Làm gì nhanh nhất?
- Chặt phá cây xanh.
3. Cái gì thuê lâu nhất?
- Cho Trung Quốc thuê đất
4. Ai bị dân chửi nhiều nhất?
- Thằng đánh máy.
5. Cái gì chỉ có tăng chứ ko giảm?
- Nợ công
6. Cái gì chỉ có giảm chứ không tăng?
- Tuổi thọ
7. Ăn cái gì mau chết nhất?
- Ăn cá Vũng Áng.
8. Ăn cái gì lâu chết nhất?
- Ăn hối lộ.
9. Làm gì nhanh giàu nhất?
- Làm đầy tớ
10. Làm gì mau sạt nghiệp nhất?
- Bán vàng lấy tiền gửi Vietcombank.
11. Làm gì dễ nhất?
- Làm mướn
12. Làm gì khó nhất?
- Làm người tử tế.

Switch mode views: