Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quê Hương Mình Đáng Giá 500 Triệu Đô?

 

QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐÁNG GIÁ 500 TRIỆU ĐÔ?

Quê hương mình rẻ lắm phải không anh
Chín chục triệu dân , 3 nghìn cây số biển
"Hòn ngọc viễn đông ", "con rồng châu Á"
Chỉ 1 cái cúi đầu. 500 triệu là xong!

Tồ tiên mình ...xương máu rẻ không anh
Bao thế hệ cha anh mình ngã xuống.
Bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước
Năm trăm triệu đồng bán cho giặc là xong

Trần Bình Trọng xưa, chẳng thèm vương đất Bắc
Trần Đại Quang nay, cúi mặt nhặt tiền thừa.
Lịch sử mình rẽ như tờ giấy nát
Cứ vẽ vào vài trăm triệu là xong

Tương lai mình cũng rẻ lắm phải không anh
Con chúng mình sẽ lớn lên cùng độc tố.
Anh đừng khóc khi chúng mình mất nước
Đất nước mình ... năm trăm triệu thôi anh!

Que-huong-minh-500-tr-do

Switch mode views: