Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngủ gật và bấm nút

NGỦ GẬT & BẤM NÚT...

Có hơn 80% đại biểu QH khoá 13 đã ấn nút thông qua Bộ Luật Hình sự năm 2015... Và khi chỉ còn vài ngày nữa là bộ luật có hiệu lực (1/7/2016) thì phát hiện ra có tới 90 nội dung sai sót nên phải Sờ Tóp lại...
Các đại biểu vừa ngủ gật vừa ấn nút hay trình về luật quá kém nên mới thông qua một bộ luật quan trọng mà sai sót nhiều như thế???
Ghi chú: Mỗi ngày họp của các vị tiêu tốn của dân 1 tỉ đồng...

Ngu-gat-va-bam-nut

Switch mode views: