Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng...

ĐỪNG...

Đừng ăn chơi. Khi Mẹ còn cực khổ.
Đừng đua đòi. Khi Cha đổ mồ hôi.
Đừng vô tâm. Sống chỉ biết mình thôi.
Đừng mê muội. Mộng mơ hư ảo.
Đừng xa hoa. Khi Mẹ già tần tảo.
Đừng hảo huyền. Gây phiền nảo Cha yêu.
Đừng ra đường. Với cái mặt tự kiêu.
Đừng cao ngạo. Mà chê bai kẻ yếu.
Đừng Phung phí. Khi gia đình túng thiếu.
Đừng vì tiền. Mà bất hiếu song Thân.
Đừng cải lời. Khi Cha Mẹ khuyên răn.
Đừng vội vả. Phân chia lối sông.
Đừng quá lời. Khi mình máu đang nóng.
Đừng bỏ nhà. Khi Cha Mẹ ngóng trông.
Đừng dại khờ. Với suy nghĩ chưa thông.
Đừng kiêu ngạo. Khi mình còn dốt nát.

Switch mode views: