Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhiều chuyện khác thường

Nhiều chuyện khác thường

Từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến nay tui mới nghe nhiều chuyện khác thường:
- Cá chết vì… đuối nước.
- Máy bay… chìm.
- Nguyên nhân nhất định liên quan đến… nguyên nhân gây ra nó.
- Di sản là… cục nợ.
- Cái gì cũng “đúng quy trình” nhưng lại trật đường ray.
- “Thái tử đảng” (cái này hình như xuất xứ ở Tàu phải không ta?).
- Ăn một ngày hai lạng cá chứa phenol có thể không ảnh hưởng gì.
- Đã tìm ra nguyên nhân nhưng chưa công bố vì còn chờ phản biện.
- In tiền mệnh giá thấp để giảm tham nhũng.
- Phát triển xe thoải mái để đến lúc kẹt cứng không đi được thì dân hết đi xe.

Switch mode views: