Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ai dân chủ hơn?

AI DÂN CHỦ HƠN

Trong một phiên họp bàn về dân chủ, các nước đều bị lên án, không ai chấp nhận ai, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới có sáng kiến: "Đại diện các nước tự biện hộ cho mình về chế độ dân chủ bằng một việc đã làm tại đất nước mình để nói lên chế độ dân chủ thực sự".

Trong các ý kiến phát biểu của các nước, phát biểu của đại diện nước Mỹ và Việt Nam được chú ý hơn cả vì ai cũng cho nước mình dân chủ nhất thế giới.

Đại diện nước Mỹ nói: "Ai cũng biết đối với chúng tôi, người da đen chỉ là nô lệ, thế nhưng để thể hiện dân chủ, đất nước chúng tôi đã bầu lên một vị tổng thống là người da đen"!

Đại diện Viêt Nam nói: "Đất nước chúng tôi dân chủ gấp vạn lần các anh, bởi ai cũng biết người khuyết tật và thiểu năng trí tuệ các anh cũng như các nước khác không bố trí việc làm, còn tại đất nước chúng tôi, họ được bầu làm lãnh đạo hết. Dân chủ đến thế là cùng"!

Switch mode views: