Dubai xây đảo nhân tạo ngoài biển như thế nào?

 Dubai (UAE) nổi tiếng là giàu có nhất vùng Vịnh, với những công trình xây dựng có một không hai. Hãy xem họ làm điều đó như thế nào?

Các tin khác