Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Vui

Việc đọc kinh Mân Côi cũng như việc cầu nguyện, không nhất thiết phải quỳ hàng giờ, phải đọc hết chuỗi này đến chuỗi khác trong nhà thờ, nhưng là sự chúng ta phải biết cách đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, biết suy ngắm những sự mầu nhiệm trong mỗi chục kinh chúng ta đang đọc, và có thể lần hạt trong lúc làm việc, trong lúc đi bộ, trong lúc lái xe, trong lúc thổi cơm nấu nước hay trong lúc làm việc trên máy vi tính."    (Lời Đức Giám Mục Bùi Văn Đọc)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương xin trình bày một phương thức đọc kinh Mân Côi, không chú trọng đến số lượng kinh, mà chú trọng đến việc suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi chứa đựng trong các lời trong Kinh Thánh và qua những nét nhạc trong các bản thánh ca.

Chúng ta có thể chỉ đọc 10 kinh và suy ngắm một mầu nhiệm, rồi ngưng lại. Lúc khác lại tiếp tục.
Những câu Kinh Thánh trong các mầu nhiệm Kinh Mân Côi này do Đức Cha Bùi Văn Đọc trích dẫn.Muốn nghe âm thanh, xin điều chỉnh các nút của hình bên dưới:

Tin mới