Mầu Nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh

Bài thuyết giảng THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU PHỤC SINH của cha Nguyễn Quốc Hải trong Tuần Thánh 1996 tại Đền Thánh Tử Đạo VN., San Jose, CA.

Tin mới

Các tin khác