Nguyễn Tấn Dũng mời mục sư Tin Lành về nhà giảng đạo

 Mục sư Thân Văn Trường đến thuyết giảng lời Chúa cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nghe nói được ông Dũng mời vào nhà riêng tiếp đón hẳn hoi.