Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội cờ đỏ tan rã vì sợ quả báo!

 Khi bị hoạn nạn thỉ đảng bỏ mặc, những kẻ theo anh ta đã được một bài học hết sức rõ ràng và tan rã.

Switch mode views: